Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

serwisu www.dk-innovationtech.eu

 1.  Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne-użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) w związku z korzystaniem przez nich z serwisu dk-innovationtech.eu(dalej: „Serwis”).
 2. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest D&K Innovation Tech Sp. z o.o., ul. 1 Maja 38/8, 40-287 Katowice, NIP: 9542774122, REGON: 366577960.
 3. Procedury bezpieczeństwa
  1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, w szczególności Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych.
  2. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)..
 4. Podstawa przetwarzania danych osobowych
  1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  3. Dane osobowe Użytkowników pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Pozyskiwane dane; prawo modyfikacji i usunięcia danych
  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” zgodnie z Polityką cookies [link].
  2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizyhttp://bld.com.pl/cookiescznej, która je tam umieściła.
  3. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 6. Postanowienia końcowe
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

7. Kontakt
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności lub korzystania z Serwisu albo ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: a.karkosz@dk-innovationtech.eu